Vám kisokos

A vámhivatal megtagadja a vámkezelését olyan áruknak, melyeknek a kereskedelmi számlája nem tartalmazza az általuk meghatározott adatokat.

A kereskedelmi számla formai követelményei

 • Feladó
 • Címzett
 • Számlaszám
 • Számla dátuma
 • Devizanem
 • Fizetési feltétel
 • Számlafordítás
 • Származási ország
 • Csomagszám
 • Bruttó súly
 • Nettó súly
 • Fuvarparitás
 • Érték, tételsorérték

A fentiek hiányában a vámkezelés nem végezhető el. Kérjük, lehetőség szerint a szállítás megkezdése előtt egyeztesse partnerével a fenti adatokat!

Személyes ingóságok vámkezelése

A nem közösségi országból érkező személyes ingóságokat vámáruként kell kezelni, azok vámkezeléséről a vámtörvény értelmében a címzettnek kell gondoskodnia, a vámkezelés költségeit az áru címzettje viseli.

A személyes ingóságok vámkezelését az arra kijelölt vámhivatalok végzik, ez Budapesten a 7. sz. Vámhivatal.

Amennyiben az Intercargo gyűjtő forgalmában érkezik személyes ingóság, úgy a vámkezelés menete a következő:

 1. Az Intercargo értesítőt küld az áru érkezéséről, megadja a fizetendő költségeket (kikötői költség, budapesti helyi költségek, stb), továbbá megküldi a következő dokumentumokat:
  • VPID szám kérő nyomtatvány ( 1 ) / Meghatalmazás VPID szám kérésére ( 2 )
   Ahhoz, hogy a vámkezeléshez megkezdődhessen, szükség van egy ún. VPID számra, mely a Vámhatóság előtti azonosításra szolgál. Ehhez kérjük, küldje meg személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya másolatát.
  • Vámkezelési megbízás az Intercargo részére ( 3 )
   A megbízás árutovábbításról szól, ez alapján az árut eltovábbítjuk a 7. sz. VH-hoz. Minden árutovábbítás mellé garanciát kell nyújtani, a garancia általánosan használt módja a TC garancia, melyet az Intercargo tud Önöknek biztosítani, de beszerezhető más vámügynöktől is.
  • Vámkezelési megbízás vámügynök részére (4) / Nyilatkozat (5), Értéknyilatkozat (6)
   Az árutovábbítási eljárás után az áru belföldiesítését a 7.sz. Vámhivatal telephelyén működő vámügynök (jelenleg a Zoll 2002 Kft.) végzi. Elkészíti a vámhivatalhoz benyújtandó vámokmányokat, kikalkulálja az esetlegesen fizetendő vámterheket. Sokrétű tapasztalatai alapján segít az ügyfélnek az okmányok összeállításában és képviseli az ügyfelet a Vámhivatal előtt.
 2. Kérjük, mind a hat okmányt kitöltve, aláírva részünkre megküldeni szíveskedjenek, ezek birtokában és az Intercargo ( IC ) által megadott költségek visszaigazolása után a vámkezelés megkezdhető.
 3. Amint a belföldiesítést kérő okmányok bekerülnek a vámhivatalhoz ( VH ), a vámos eldönti, hogy szeretné-e megszemlézni az árut. Amennyiben a VH szemlére írja ki az árut, a szemle az IC raktárában történik, ahol kollégáink együttműködnek a szemlésszel, képviselik az ügyfelet.
 4. A szemle megtörténte után a belföldiesítés elvégezhető. Amennyiben vámteher kerül kiszabásra, úgy annak megfizetése után az áru vámszempontból kiadható.
 5. Az Intercargo számlát készít a fizetendő költségekről, amint a költségek kiegyenlítésre kerülnek, az áru kiadható.

Reméljük, a fenti áttekintés segítséget nyújt Önnek a vámkezelés mielőbbi lebonyolításában. További kérdései esetén állunk rendelkezésére.

GLN szervezetazonosító szám

A 10/1995 (IX.28.) KTM, az 53/2003 (IV.11.) Kr. ill. az 1995. évi LVI törvény rendelkezik a környezetvédelmi termékdíjról.

A fentiek értelmében nem elég a termékdíj bevallása és megfizetése, hanem 2003.01.01-től az importőröknek GLN szervezetazonosító számot kell kérnie a GS1 Magyarország Kht-nál.

A regisztrációra azért van szükség, mert a Környezetvédelmi Minisztérium a GLN szám segítségével kéri be a csomagolásra, elektronikai termékekre, akkumulátorokra stb. vonatkozó információkat a gazdálkodó szervezetektől.

A GS1 Magyarország honlapján (www.gs1hu.org) ellenőrizhető, hogy rendelkezik-e cége GLN számmal. Amennyiben nem, kérjük, szíveskedjen regisztrációját elvégezni, mert 2006.01.01-től GLN szám hiányában vámkezelés nem végezhető.

A GLN szám megkéréséhez a GS1 honlapján minden információ (Üzletszabályzat, Nyilatkozat, díjtételek) megtalálható.

Fontos, hogy azok, akik működésük során GS1 (EAN) szabványokat, vonalkódokat, elektronikus adatcserét használnak, az Üzletszabályzat 3 § 4. pontja szerint az RH 100-as nyomtatványt töltsék ki.

Akik nem rendelkeznek a fenti rendszerekkel, azoknak a H 100-as nyomtatványon kell regisztrálniuk.

A kitöltött nyomtatványt 6 hónapnál nem régebbi cégkivonat másolatával kell a GS1 Magyarország Kht. (1139 Budapest, Fáy utca 1/b) részére megküldeni. A beküldött okmányok kézhez vétele után a GS1 megküldi a szolgáltatás számláját és a számla kiegyenlítése után a honlapon már lekérdezhető a GLN szám, majd postán is megküldésre kerül.

Tájékoztatásul a Környezetvédelmi Minisztérium honlapján ( www.kvvm.hu ) a Jogszabályok menüpont alatt a " Termékdíj" keresőszóval megtalálható a termékdíjjal kapcsolatos minden fontos rendelet, információ.

Az GS1 Magyarország információs telefonszáma: 412-3940.

Hírek

the global voice of freight logistics
Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Egyesülete
Minősített Szállítmányozó
Tanúsítvány No 008

 

Netlock tanúsítvány

© Intercargo